Recuperation

Klachten procedure Norvald

Allereerst betreuren wij het dat de klant niet tevreden is met het geleverde. Om dit vast te stellen zullen wij de volgende gegevens per mail willen ontvangen: 

  • Aard van de klacht
  • Valt de reclamatie binnen de  klachtentermijn 8 dagen na ontvangst goederen
  • Het liefst gedocumenteerd met foto’s
  • De klacht kan worden gemaild aan info@norvald.nl
  • Wij zullen ofwel telefonisch contact opnemen of schriftelijk reageren binnen 24 uur
  • Wij kijken in eerste instantie waar de “fout” kan liggen en zullen met de betreffende afdeling contact opnemen. Dit kan inkoop, drukkerij of logistiek zijn.
  • Nadat we de feiten hebben bekeken komen we tot een oordeel en zullen dit naast de klacht van de klant leggen
  • Op het moment dat wij duidelijk kunnen vaststellen dat de klant in zijn gelijk staat, zullen wij met een voorstel komen dit op te lossen. Dit kan een geldelijke vergoeding zijn, nieuwe (bedrukte)goederen sturen. Wat er met de  geleverde goederen gebeurt wordt per geval bekeken