Gegevensbescherming

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Hierna informeren wij u over de wijze, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. U kunt deze informatie op ieder moment op onze website nalezen.

Gegevensoverdracht en -registratie voor systeeminterne en statistische doelen
Tijdens uw bezoek aan onze website verstuurt uw internet browser om technische redenen automatisch informatie aan onze webserver. Het gaat hierbij onder andere om de datum en tijd van het bezoek, de URL, de verwijzende website, de opgevraagde bestanden, de hoeveelheid overgedragen data, het browsertype en de browserversie, en uw IP-adres. Deze gegevens worden apart van de andere gegevens die u in het kader van het gebruik van ons aanbod hebt opgegeven, opgeslagen. Wij kunnen deze gegevens niet koppelen aan een bepaalde persoon. Deze gegevens worden voor statistische doelen gebruikt en daarna gewist.

Vooraf bepaalde gegevens
Voor zover er tussen u en ons een contractverhouding voorligt, inhoudelijk aangepast of veranderd moet worden, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens in de mate die voor dit doel noodzakelijk is.
Op bevel van de bevoegde instanties kunnen wij in speciale gevallen informatie over deze gegevens (vooraf bepaalde gegevens) delen, voor zover dit noodzakelijk is voor een strafvervolging, het afwenden van gevaren, het vervullen van wettelijke taken van de instelling voor het beschermen van de grondwet of van de militaire veiligheidsdienst of voor het opeisen van intellectuele eigendomsrechten.

Gebruiksgegevens
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dit nodig is, om gebruik van ons internetaanbod mogelijk te maken of af te rekenen (gebruiksgegevens). Hieronder vallen vooral identificatiekenmerken en informatie over het begin, einde en omvang van het gebruik van ons aanbod.
Wij mogen gebruikersprofielen onder pseudoniemen opstellen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en om ons internetaanbod af te stemmen op de vraag. U hebt het recht protest aan te tekenen tegen dit gebruik van uw gegevens. Wij mogen de gebruikersprofielen niet samenbrengen met de informatie over de houders van het pseudoniem.
Op bevel van de bevoegde instanties kunnen wij in speciale gevallen informatie over deze gegevens (vooraf bepaalde gegevens) delen, voor zover dit noodzakelijk is voor een strafvervolging, het afwenden van gevaren, het vervullen van wettelijke taken van de Duitse instelling voor het beschermen van de grondwet of van de militaire veiligheidsdienst of voor het opeisen van intellectuele eigendomsrechten.

Cookies
Om de functionaliteit van ons internetaanbod uit te breiden en het gebruik voor u eenvoudiger te maken, maken wij gebruik van zogenaamde 'cookies'. Met behulp van deze 'cookies' kunnen de gegevens van onze website op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies op uw computer verhinderen door de daarvoor benodigde instellingen in uw browser te wijzigen. Hierdoor kan echter wel de functionaliteit van ons aanbod worden beperkt.

Recht van inzage
Als gebruiker van ons internetaanbod hebt u het recht op inzage van de gegevens die wij over u of uw pseudoniem hebben opgeslagen. Wij kunnen u deze informatie op verzoek ook elektronisch doen toekomen.


Bron: Betriebsrat Seminare